Nytt Leverans av varor Betalningssätt Nyttig information Kontakter
|
Nyttig information Integritetspolicy
 

Syftet med integritetspolicyn är att förse en individ (den registrerade personen) med information om syftet med databehandlingen, omfattningen, skyddet och säkerheten för databehandling av en enskild person, samt presentera annan information om databehandlingen.


Personlig data

Personlig data är all information som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person.

 

Tillämpning av integritetspolicyn

SIA “RD Standarts” integritetspolicy gäller för behandling av personuppgifter, oavsett i vilken form en individ tillhandahåller sina uppgifter (eller om uppgifterna om individen tillhandahålls av en tredje part i enlighet med lagen / fullmakt / samtycke ): på papper, i elektronisk form, på SIA “RD Standarts” webbplats, i en webbutik, i en butik, etc.

 

Grundläggande information

Syfte med behandling av personuppgifter: Ingående av ett avtal för köp av varor/tjänster, leverans av varor, administration av uppgörelser, fullgörande av garantiåtaganden.

Bolag: SIA “RD Standarts” (SE Reg. nr. 502079-8202; LV Reg. nr. LV40003276343)

Juridisk adress: Bullu iela 51C, LV-1067, Riga

Rättslig grund: Berättigade intressen SIA “RD Standarts”

Uppgiftsöverföring till tredje land: Sker inte

Datamottagare: Registeransvarig, registeransvarigs operatör och behöriga offentliga institutioner för "mänskliga rättigheter", partners och organisationer (tredje parts företag) som tillhandahåller tjänster, organisationer som administrerar databaser, molnlagringstjänster, redovisningstjänster, såväl som advokat- och juristbyråer, operatörer, etc.

Dataskyddsspecialist: [email protected]

 

Behandling av personuppgifter och rättslig grund

Behandlingen av personuppgifter utförs för att förverkliga de syften som beskrivs i denna integritetspolicyn, inklusive SIA “RD Standarts” legitima intressen (kommersiell verksamhet), för att uppfylla kraven i regulatoriska lagar avseende mottagande, bearbetning, lagring, överföring , etc. personuppgifter om individer, samt för att följa kraven i förordningar som styr konsumenternas rättigheter.

 

Perioden för lagring av personuppgifter beror på den period som regleras i tillsynslagen eller den period som anges i avtalet, eller den period som regleras av SIA “RD Standarts”. Personuppgifter lagras inte längre än vad som är nödvändigt för att uppfylla kraven i regulatoriska lagar, med hänsyn till SIA “RD Standarts” legitima intressen. Om ett tillstånd uppstår när lagring av personuppgifter inte längre är nödvändigt, raderas personuppgifterna.

 

För lagring av personuppgifter används specialiserade och säkra datorprogram för att säkerställa säker lagring och behandling av personuppgifter, med hjälp av antivirusprogram ("brandväggar") och andra tekniska lösningar. Personuppgifter skyddas av åtkomstsystem och specialprogram.

 

Lagring av personuppgifter

Personuppgifter överförs inte till tredjeländer (länder som inte ingår i EU och/eller EES). Personuppgifter kan överföras till SIA “RD Standarts” partners (inklusive företag som tillhandahåller tjänster från tredje part), organisationer som tillhandahåller tjänster (operatörer) och auktoriserade juridiska personer och individer (jurister, advokater). Dataöverföringen sker på ett säkert sätt, med hjälp av säkra program och teknologier. Personuppgifter överförs endast i den utsträckning som är nödvändig för att uppfylla SIA “RD Standarts” lagliga och legitima intressen.

 

Distribution av kommersiella erbjudanden och reklammaterial.

Kommersiella erbjudanden skickas endast till de mottagare/personer som har accepterat att ta emot kommersiella erbjudanden (reklammaterial) från SIA “RD Standarts”. Information om vägran att ta emot reklammaterial anges alltid i reklammejlet. Du kan också vägra att ta emot reklammaterial genom att skriva till e-posten - [email protected] 

 

Tillgång till dina personuppgifter

En fysisk person kan få tillgång till sina personuppgifter vid inlämnande av en skriftlig ansökan, i enlighet med kraven i personuppgiftsföreskrifterna, samt reglerna för mottagande och behandling av ansökningar, genom att skicka en ansökan (via post: SIA “RD Standarts”, Bullu iela 51C, LV-1067, Riga;  via e-post: [email protected] / [email protected]).

 

Vid inlämnande av en ansökan är en enskild person skyldig att legitimera sig i den utsträckning som behövs för att SIA “RD Standarts” ska kunna verifiera att den individ som begär uppgifterna är den vars uppgifter efterfrågas. Endast i detta fall kommer SIA “RD Standarts” att förse personen med alla tillgängliga uppgifter och annan information som föreskrivs i lag.

 

Rätt att återkalla samtycke

En individ har rätt att återkalla sitt samtycke till behandling av personuppgifter. Återkallande av samtycke lämnas i samma form som det samtycke som ges till behandling av personuppgifter.

I vilket fall som helst kan en individ skicka sin vägran att behandla personuppgifter till den juridiska adressen till SIA “RD Standarts”: Bullu iela 51C, LV-1067, Riga; och/eller via e-post: [email protected] / [email protected]). Återkallande påverkar inte den behandling av personuppgifter som utfördes innan återkallanden mottogs. Återkallande påverkar inte och avbryter inte behandlingen av personuppgifter, som utfördes i enlighet med och/eller baserat på rättsliga grunder (föreskrifter, lagar, regler).

 

Cookies

Information om cookies finns här.

 

Ljudinspelningar av telefonsamtal

OBS. Alla samtal spelas in för kvalitetskontroll av kundtjänst. Kontrollant - SIA “RD Standarts”, adress - Bullu iela 51C, LV-1067, Riga

 

Övrig information

SIA “RD Standarts” har rätt att ändra integritetspolicyn genom att informera enskilda (registrerade individer) om ändringar. Rubrikerna i detta avsnitt bör endast betraktas som en underlättat presentation av informationen.

En registrerad (fysisk person) som anser att hans/hennes rättigheter avseende personuppgifter har kränkts/diskriminerats har rätt att kontakta SIA “RD Standarts” eller Statens datainspektion.

 
 
 
Tillagd i jämförelselista 0 artiklar
Jämför valda
Rensa
Artikelleverans Betalsätt